To takie proste!
Przedszkole nr 1
Strona głowna  /  HISTORIA W PRZEDSZKO
HISTORIA W PRZEDSZKO
INNOWACJA  
"HISTORIA  W  PRZEDSZKOLU"
      W roku szkolnym 2015/2016 w grupie V – „TĘCZOWE KREDKI” jest realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Historia w przedszkolu” autorstwa mgr Wiolety Szczęsnowicz.
Innowacja została zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i wpisana do rejestru innowacji realizowanych na terenie województwa podlaskiego.
    Innowacja pedagogiczna „Historia w Przedszkolu” zakłada wprowadzenie dzieci w świat historii poprzez bezpośredni ich udział w zajęciach, zabawach dydaktycznych, wyjściach do środowiska i wycieczkach. Przedszkolaki będą poznawały nasze korzenie, legendy dotyczące ich państwa, nabiorą świadomości narodowej. Doświadczą tego co było kiedyś, będą miały okazję porównać, jak wyglądało dotychczasowe życie. Pomocna w przybliżeniu kwestii historycznych będzie nowoczesna technologia, dzięki której dzieci obejrzą opracowane tematycznie prezentacje multimedialne oraz filmy edukacyjne z serii „Byli sobie odkrywcy”, „Byli sobie wynalazcy”. Zadaniem nauczyciela jest zainteresowanie dzieci tematyką, pobudzenie ich ciekawości i chęci poznawania.
 
    Nowatorstwo innowacji polega zapoznaniu dziecka z wieloma aspektami historii Polski i świata oraz na rozbudzaniu świadomości narodowej. Poprzez zabawę wprowadzi przedszkolaków w nieznany dotąd świat antyczny i średniowieczny, wzbogaci je o nowe doświadczenia i wiadomości. Pokaże, jak przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i technik nauczania zrozumieć przekazywane treści. Innowacja zakłada także wyjścia do środowiska
i wycieczki, które będą uczyć przez czynny udział.
 
    Przewidywane efekty po skończeniu realizacji innowacji dotyczą przede wszystkim dzieci. Zakłada się, iż przedszkolaki przyswoją nowe wiadomości i umiejętności, rozwiną swoje zainteresowania historią, utwierdzą się w przekonaniu, iż są Polakami, poczują przynależność do kraju. Poznają tajemnice antycznego i średniowiecznego świata. Za pomocą czynnego udziału w zajęciach i wycieczkach zrozumieją proponowane zagadnienia
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-03-07