Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole nr 1
Strona głowna  /  WITAMY
WITAMY
             
 
                    
    
 
   
 
PRZEDSZKOLE NR 1 w Sokółce
o  profilu  artystycznym  

Liczymy się dla Polski - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.docx

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sokółce z dnia 20.01.2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie III "Roztańczone Nutki" w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .pdf.

Przed wysłaniem dziecka do przedszkola Rodzic ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi GIS

Rodzic ma obowiązek w związku z reżimem sanitarnym :

Z poważaniem

Barbara Dubrówko

Dyrektor Przedszkola Nr1 w Sokółce

Nasza placówka istnieje

od 1963 r.

   

Jest przedszkolem publicznym

o profilu artystycznym,

otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze. To przedszkole przyjazne, innowacyjne, przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów. 

     Organem prowadzącym jest Gmina Sokółka. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
 
      Placówka cieszy się zaufaniem wśród rodziców oraz wysoką pozytywną oceną pracy wychowawczo - dydaktycznej. Przedszkole prowadzi pedagogizację rodziców poprzez urozmaicone formy współpracy.     
      Nasze przedszkole jest dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier.
 
 
Wysoko wykwalifikowana, stale doskonaląca się kadra pedagogiczna, dba o wszechstronny rozwój dzieci. Pracujemy w oparciu o sprawdzone i starannie dobrane programy nauczania, z wykorzystaniem innowacyjnych  metod nauczania m.in. takich jak Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, gimnastyki twórczej wg C. Orffa i R. Labana oraz P. Dennisona   i W. Sherborne, metoda nauki matematyki prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metoda pedagogiki zabawy KLANZA oraz wiele innych.
 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
  

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-19