To takie proste!
Przedszkole nr 1
Strona głowna  /  WITAMY
WITAMY
             
 
                    
     
 ROK  SZKOLNY
2017/2018

O G Ł O S Z E N I E ! ! !

W związku z REKRUTACJĄ DO PRZEDSZKOLA 

                na rok szkolny 2018/2019  

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola

zobowiązani są do wypełnienia 

 „DEKLARACJI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W PRZEDSZKOLU NR 1”  

          w nieprzekraczalnym terminie  

                od 27.02. do 05.03.2018r.          

Niedopełnienie obowiązku spowoduje skreślenie dziecka z listy przedszkolaków

na rok szkolny 2018/2019.

   
 
PRZEDSZKOLE NR 1 w Sokółce
 
o  profilu  artystycznym  

 

Nasza placówka istnieje

od 1963 r.

 

   

 

Jest przedszkolem publicznym

o profilu artystycznym,

otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze. To przedszkole przyjazne, innowacyjne, przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów. 

     Organem prowadzącym jest Gmina Sokółka. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
 
      Placówka cieszy się zaufaniem wśród rodziców oraz wysoką pozytywną oceną pracy wychowawczo - dydaktycznej. Przedszkole prowadzi pedagogizację rodziców poprzez urozmaicone formy współpracy.     
      Nasze przedszkole jest dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier.
 
 
Wysoko wykwalifikowana, stale doskonaląca się kadra pedagogiczna, dba o wszechstronny rozwój dzieci. Pracujemy w oparciu o sprawdzone i starannie dobrane programy nauczania, z wykorzystaniem innowacyjnych  metod nauczania m.in. takich jak Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, gimnastyki twórczej wg C. Orffa i R. Labana oraz P. Dennisona   i W. Sherborne, metoda nauki matematyki prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metoda pedagogiki zabawy KLANZA oraz wiele innych.
 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
  

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-22