Przedszkole nr 1

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 -POŁĄCZONE Z POŻEGNANIEM 6-LATKÓW

ponad 10 lat temu
DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH,
W NOWYM ROKU SZKOLNYM  !!!

Smutno nam dzisiaj,
że was żegnamy,
i po wakacjach
tu się nie spotkamy.
My powrócimy znów do zabawek,
Wy usiądziecie do szkolnych ławek.
Lecz idźcie śmiało,
bez żadnej trwogi,
w te nowe życia waszego progi.
I wnieście radość w serduszkach swych,
do innych, nowych kolegów i znajomych.
                        Dnia 28.06.2013r. po raz kolejny pożegnaliśmy dzieci odchodzące z naszego przedszkola do szkoły. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego zebrały się dzieci ze wszystkich grup, Pani Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną, zaproszeni Rodzice oraz wszyscy pracownicy przedszkola. Pani Dyrektor przywitała wszystkich serdecznie i życzyła samych sukcesów w szkole dla przyszłych uczniów oraz wspaniałego, letniego wypoczynku na wakacjach.Dzieci z młodszych grup: Wesołych Dzwoneczków, Zaczarowanych Pacynek i Roztańczonych Nutek ,przygotowały na tę okazję krótką część artystyczną. Słowami wierszy i piosenek żegnały starszych kolegów, wspominały wspólnie spędzone chwile w przedszkolu oraz witały wakacje. Starszaki zaś żegnały młodszych kolegów i koleżanki, zabawki, sale, swoje panie, panią Dyrektor oraz wszystkich pracowników przedszkola. Występy uświetnił taniec w wykonaniu starszaków, pt. „Czerwone jabłuszko”. Następnie Pani Dyrektor wręczyła dzieciom odchodzącym do szkoły pamiątkowe dyplomy,tablo oraz książeczki. Podziękowała również całej Radzie Pedagogicznej orazwszystkim pracownikom za trud włożony w wychowanie dzieci, za cierpliwość i troskę. Rodzicom zaś, którzy szczególnie byli zaangażowani w pracę przedszkola, wręczyła osobiście podziękowania w swoim imieniu oraz całej Rady Pedagogicznej. Swoją postawą sprawili, że zacieśniła się więź z przedszkolem. Ostatnie chwile w przedszkolu, w bieżącym roku szkolnym zostały uwiecznione pamiątkowymi zdjęciami, do których obejrzenia zapraszamy do naszej galerii na stronie Internetowej.
 
DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH,
W NOWYM ROKU SZKOLNYM!