Przedszkole nr 1

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

ponad 9 lat temu
ZAKOŃCZENIE ROKU  SZKOLNEGO 2013/2014
POŁĄCZONE  Z  POŻEGNANIEM 
6-LATKÓW

           
ZAKOŃCZENIE ROKU  SZKOLNEGO 2013/2014
POŁĄCZONE  Z  POŻEGNANIEM 
6-LATKÓW
           27 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2013/2014 oraz pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która podziękowała za współpracę wszystkim rodzicom zaangażowanym w życie przedszkola  i złożyła w imieniu swoim jak i pracowników serdeczne życzenia wakacyjne. Następnie głos oddała dzieciom najstarszych grup ,  które przedstawiły program artystyczny. Przedszkolaki śpiewały wesołe  piosenki i recytowały wiersze na temat wspólnych zabaw oraz zbliżających się wakacji. Młodsze dzieci pożegnały swych starszych kolegów i koleżanki śpiewając im wakacyjną piosenkę .Występy podobały się przybyłym rodzicom i dały dużo radości dzieciom. Następnie dzieci kończące edukację w przedszkolu, otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola i pamiątkowe książki z życzeniami sukcesów w szkole i wspaniałych przeżyć wakacyjnych. Rodzice w imieniu swoim i swoich dzieci podziękowali Pani Dyrektor oraz nauczycielom i paniom pracującym w naszym przedszkolu za serce, trud oraz cierpliwość okazaną ich pociechom. Dziękujemy wszystkim dzieciom za ten wspaniały rok, rodzicom za zaangażowanie i każdą chwilę, kiedy mogliśmy wspólnie myśleć o naszych przedszkolakach. Wszystkim absolwentom naszego przedszkola życzymy samych sukcesów w szkole!
„Dobrze się uczcie w tej szkole
Same szóstki zbierajcie
A co dało wam przedszkole
Mocno w sercu zachowajcie”