Przedszkole nr 1

ponad 8 lat temu
  W przedszkolu rozpoczyna się realizacja projektu  
„Język angielski łączy pokolenia”

              W przedszkolu rozpoczyna się realizacja projektu
 
„Język angielski łączy pokolenia”.
         Projekt został nagrodzony w konkursie grantowym ogłoszonym przez „Sokólski Fundusz Lokalny” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” 2015, inicjującym współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra.
         W ramach projektu „Język angielski łączy pokolenia” zachęcamy wszystkich jego uczestników do działania i czynnego spędzania wolnego czasu. Przewidujemy cykliczne spotkania, podczas których planujemy wspólne gotowanie, tworzenie prac plastycznych i do tego naukę języka angielskiego. Towarzyszyć nam będą członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które swoim doświadczeniem i pomysłami urozmaicą nasze spotkania.
 
        Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w środę 30 września. Warsztaty rozpoczęto nauką piosenki w języku angielskim „Rock, scissors, paper”. Panie z UTW zaprezentowały ciekawą technikę wyplatania papierowej wikliny. Praca bardzo zaangażowała zwłaszcza nasze mamy, które z wielką cierpliwością wyplatały swoje koszyczki. Dzieci za to chętnie je dekorowały. Warsztaty przyniosły wiele radości i młodszym i starszym.