Przedszkole nr 1

PROGRAM "KOLOROWE DNI" rok szkolny 2010-2011

ponad 5 lat temu

PROGRAM  „KOLOROWE DNI”

autorka Agnieszka Aniśko

przy współpracy całej Rady Pedagogicznej


PROGRAM  „KOLOROWE DNI”

autorka Agnieszka Aniśko

przy współpracy całej Rady Pedagogicznej

OPIS PROGRAMU

         Treści zawarte w programie „Kolorowych  Dni” dotyczyły wiedzy z wielu dziedzin: kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, technicznej oraz intelektualnej. Realizowane były w ramach zajęć w poszczególnych grupach oraz w ramach cyklu spotkań ogólnoprzedszkolnych.

Spotkania te odbywały się pod hasłem:

  • Dzień czerwony” – Walentynki,
  • Dzien zielony” – „Powitanie Wiosny,
  • Dzień żółty – „Święto kurczaka”,
  • Dzień niebieski – „Święto wody”,
  • Dzień brązowy – „Święto Misia”.

Podczas tych dni dzieci przychodziły ubrane na wyznaczony kolor. Imprezy organizowane przez nauczycielki w ramach programu sprzyjały integracji wszystkich przedszkolaków. Organizowano konkursy, wspólne tańce, zabawy i krótkie inscenizacje. Dzieci popisywały się wyuczonymi piosenkami i wierszykami.