Przedszkole nr 1

INNOWACJA "HAPPY KIDS - ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM" rok szkolny 2014-2015

ponad 5 lat temu

INNOWACJA

„HAPPY KIDS – ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM”

autorka Edyta Kondrat


INNOWACJA

„HAPPY KIDS – ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM”

autorka Edyta Kondrat

                                                                   OPIS INNOWACJI

                 Innowacja „Happy kids – zabawy z językiem angielskim” realizowana  brały w grupie  dzieci 4-letnie z oddziału III, a rodzice w związku z tym nie ponosili żadnych kosztów. Osobą odpowiedzialna za prowadzenie innowacji była jej autorka – Edyta Kondrat. Przebieg innowacji był zgodny z opracowanym planem, który realizowany był  systematycznie. Przedszkolaki ucząc się języka obcego nie korzystały z żadnych książek ani kart pracy. Język angielski był elementem towarzyszącym całemu dniu pobytu dziecka w przedszkolu: podczas realizacji podstawy programowej - wzbogacając ją o treści języka angielskiego, podczas wszystkich stwarzanych sytuacji edukacyjnych przez nauczyciela, swobodnej działalności dziecka oraz podczas organizowanych dodatkowych zajęć tematycznych. Dzieci uczyły się przez to, co widziały, słyszały, smakowały, dotykały i co robiły. Elementy języka angielskiego wprowadzane były podczas śpiewania, oglądania, tworzenia i poruszania się. Nacisk położony był tu na zapewnieniu przedszkolakom maksimum kontaktu z tym językiem.

     W innowacji wykorzystane zostały elementy nowatorskiej metody nauczania języka angielskiego Global Approach autorstwa Rity Baker, polegającej na uczeniu się poprzez skojarzenia, całym ciałem. Wykorzystano również elementy metody Helen Doron, która naśladuje sposób, w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Piosenki natomiast zaczerpnięta została z programu Super Simple Learning, Super Simple Songs, stworzonego specjalnie                        z myślą o małych dzieciach, gdyż są melodyjne, ze słownictwem prostym do wymówienia. Ponadto każda piosenka jest tak skonstruowana, że uczy konkretnych zwrotów i wyrażeń.

     W procesie wdrażania innowacji wykorzystane zostały również odpowiednie metody pracy takie, które na tym etapie nauczania języka obcego są uznawane przez metodyków za najskuteczniejsze, a najlepszy efekt przynoszą gdy wzajemnie się  przeplatają i uzupełniają. Były to: Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response) gdzie każde polecenie nauczyciela jest poparte odpowiednim gestem; Metoda naturalna (Natural method) gdzie nacisk kładzie się na osłuchanie dziecka z językiem obcym i zrozumienie wypowiedzi dzięki gestom nauczyciela; Metoda audiolingwalna (audio-lingual method) której celem jest opanowanie mówienia w języku obcym przez wyrobienie nawyków językowych, a odbywa się to w sposób mechaniczny w drodze wielokrotnego powtarzania.

     PODSTAWOWYM CELEM realizowanym podczas wdrażania innowacji było zapewnienie dzieciom równych szans edukacyjnych - umożliwienie dobrego startu językowego bez względu na status finansowy rodziców. Cel ten został zrealizowany, ponieważ w zabawach z językiem angielskim brała udział cała grupa przedszkolna, a nauka języka odbywała się bezpłatnie. Innowacja miała również na celu wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności  językowych oraz  rozbudzenie w nich entuzjazmu i zachęcenie do dalszego poznawania języka  angielskiego. Niniejszy cel również został osiągnięty – podczas zajęć umacniana była wiara dzieci we własne siły i możliwości. Dzieci z dnia na dzień odkrywały, jak przyjemna i bezstresowa może być zabawa, podczas której używa się wyrazów  i zwrotów w języku obcym.

     Celem wdrażanej innowacji było również:

  • Zapewnienie kontaktu z językiem obcym w formie zabawowej,
  • Przekazanie podstaw języka angielskiego i przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole - umożliwienie tzw. „dobrego startu”.
  • Rozwijaniu samodzielności językowej – wdrażanie do konstruowania prostych wypowiedzi  z wykorzystaniem poznanych wyrazów i zwrotów.
  • Wyzwolenie pozytywnych emocji względem języka obcego, dając podstawy do właściwego motywowania na dalszej drodze edukacyjnej.
  • Uruchomienie naturalnego potencjału zdolności naśladowczych dzieci w kierunku ustnej nauki języka obcego.
  • Uwrażliwienie dzieci na możliwość własnej komunikacji w innym języku niż ojczysty                 i wskazania im płynących z tego korzyści.
  • Rozwijanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
  • Uwrażliwienie dzieci na język angielski, jego melodykę - podczas wspólnych zabaw, słuchania piosenek czy też samodzielnych  zabaw zabawkami mówiącymi w języku angielsku.
  • Wdrażanie dzieci do rozumienia krótkich poleceń – w związku z czym były one często powtarzane i obrazowane ruchem co sprawiło, że dzieci dobrze je rozumiały i reagowały na nie.
  • Dążenie do tego by przedszkolaki rozpoznawały poznane piosenki czy rymowanek oraz reagowały na nie odpowiednim ruchem.

 

Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny

     Rodzice na początku roku szkolnego, na zebraniu ogólnym, zostali zapoznani z programem innowacji i otrzymali wskazówki, jak mogą wspierać swoje dzieci w nauce języka obcego. W postaci zestawu „Domowych zabaw z językiem angielskim” otrzymali propozycję prostych gier, które można wykonywać w domu z dzieckiem każdego dnia, aby stopniowo oswoić swoje pociechy z nowymi frazami.

     Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymywali również tzw. „SŁOWNICZKI” - zestawienie słówek, zwrotów, rymowanek i tekstów piosenek w języku angielskim do utrwalania. Miało to na celu umożliwienie i zachęcenie ich do pracy z dziećmi w domu, kontrolę postępów i wreszcie umożliwienie nadrobienia materiału w czasie nieobecności dziecka                       w przedszkolu. Aktualnie przerabiany materiał (słownictwo, wierszyki i piosenki) zamieszczany był również na stronie internetowej przedszkola.

 

Zajęcia otwarte z wykorzystaniem języka angielskiego

W styczniu 2015 r z okazji Dnia Babci i Dziadka w program uroczystości były wplątane treści  z pilotażu. Dziadkowie bardzo chętnie włączyli się we wspólną zabawę i naśladowali czynności nazywane po angielsku, obserwując swoje wnuki. Na początku lutego 2015 r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt.: „Jesteśmy małe pszczółki”, podczas których mogli oni obserwować swoje pociechy w trakcie nauki oraz zabawy z językiem angielskim. Rodzice mieli również okazję czynnie w nich uczestniczyć. W trakcie uroczystości z okazji Dnia Rodziny, które były organizowane pod koniec maja, dzieci zaprezentowały bliskim krótkie przedstawienie z wykorzystaniem krzesełek pt.: „Ten in the bed” oraz zabawy paluszkowe w języku angielskim.

Innowację podsumował zorganizowany w czerwcu 2015 r. „Angielski koncert” na którym przedszkolaki zaprezentowały większość poznanych piosenek. Występ dzieci oglądała również Pani Dyrektor i nauczycielki.