Przedszkole nr 1

PROJEKT UNIJNY "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" rok szkolny 2016-2017

ponad 5 lat temu

PROJEKT UNIJNY „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

realizatorki: Agnieszka Aniśko, Barbara Andrukiewicz, Edyta Kondrat, Barbara Antropik, Barbara Krawiel, Ewa Augustowska, Hanna Zackiewicz, Marta Olechno


PROJEKT UNIJNY

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

realizatorki: Agnieszka Aniśko, Barbara Andrukiewicz, Edyta Kondrat, Barbara Antropik, Barbara Krawiel, Ewa Augustowska, Hanna Zackiewicz, Marta Olechno

                                                                   OPIS PROJEKTU

            Realizację projektu pt. „Akademia Przedszkolaka”, współfinansowała Unia Europejska, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Gmina Sokółka. Zajęcia miały na celu zwiększenie u dzieci umiejętności matematycznych, naukowo technicznych, informatycznych, a także rozbudzenie zainteresowań językowych, rozwój kompetencji społeczno-edukacyjnych oraz wzrost kreatywności i innowacyjności oraz zmniejszenie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Zgodnie z projektem w placówce zorganizowano dzieciom, w wieku od 3-ciego do 5-tego roku życia, zajęcia dodatkowe. Były to:

  • „Wesołe Minionki”, które miały na celu rozwijanie kompetencji społecznych, troskę o dobre samopoczucie dzieci w grupie, poprawne funkcjonowanie w relacjach z innymi dziećmi i osobami dorosłymi.
  • „Mały Konstruktor”, gdzie dzieci uczyły się kreatywnego myślenia i pracy zespołowej przy wykorzystaniu klocków LEGO i innych materiałów. Dzieci poznawały tu między innymi podstawy budowy maszyn i budowli
  • „Twórczy Przedszkolak”, rozwijające kreatywność i twórcze myślenie dzieci, wspierały samodzielność dziecka i wiarę we własne możliwości. Oparte były na działaniach sensoplastycnych gdzie wykorzystuje się produkty spożywcze i naturalne barwniki do przygotowania mas plastycznych.
  • „Raz, dwa, trzy”, gdzie rozwijane były kompetencje matematyczne dzieci i logiczne myślenie. Podczas zajęć wykorzystane zostały zestawy klocków i gier planszowych.
  • „Mały Badacz”, które pozwoliły dzieciom odkrywać i poznawać świat oraz rozwijać swoje zainteresowania. Podczas zajęć rozbudzano w przedszkolakach ciekawość otaczającym światem podczas prowadzenia różnymi formami pracy badawczej: obserwacją,doświadczeniami, eksperymentami.
  • „Zabawy z językiem angielskim”, podczas których dzieci uczyły się języka obcego przez gry i zabawy. Na zajęciach wykorzystano techniki multimedialne, które znacznie ułatwiaja przyswajanie obcych słówek i zwrotów.
  • zajęcia specjalistyczne:
  • indywidualna terapia logopedyczna, która prowadzona była la dzieci z opiniami i orzeczeniami, podczas których kształtowana była prawidłowa mowa przez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych ora stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
  • dyżur psychologa, który polegał na konsultacjach indywidualnych z rodzicami. Psycholog wspierał i służył pomocą rodzicom mającym trudności wychowawcze.

W ramach projektu do przedszkola zakupiono tablice interaktywne Smart, zestawy klocków Lego Duplo, klocki drewniane, programy komputerowe do j. angielskiego, edukacyjne gry planszowe, książki do eksperymentów, zestawy preparatów – Botanika, mikroskopy z wyświetlaczem, preparaty mikroskopowe, magnesy, pipety, lupy, książki, pacynki i wiele innych pomocy. Do realizacji celu głównego przyczyniło się również objęcie wsparciem nauczycielek poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania nowych metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. W ramach projektu przeprowadzono sześć szkoleń: „Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w przedszkolu z wykorzystaniem gier i zabaw”, „Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dzieckiem w przedszkolu” – „Integracja Sensoryczna Ayers w praktyce pedagogicznej” „Metoda projektu kluczem do efektywnej edukacji” „Tworzenie Sieci Współpracy Nauczycieli”. W szkoleniach uczestniczyła cała kadra pedagogiczna zatrudniona w naszym przedszkolu.

W ramach projektu przedszkolaki wyjeżdżały do Białostockiego Teatru Lalek oraz do Nadleśnictwa w Supraślu. Rodzice mieli też możliwość skorzystania z warsztatów wychowawczych, których  głównym celem było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.