Przedszkole nr 1

PROGRAM "PRZEDSZKOLAKI BAJKI ZNAJĄ I BARDZO JE UWIELBIAJĄ" rok szkolny 2017-2018

ponad 5 lat temu

PROGRAM CZYTELNICZY

„PRZEDSZKOLAKI BAJKI ZNAJĄ I BARDZO JE UWIELBIAJĄ”

autorka Wioleta Szczęsnowicz


PROGRAM CZYTELNICZY

„PRZEDSZKOLAKI BAJKI ZNAJĄ I BARDZO JE UWIELBIAJĄ”

autorka Wioleta Szczęsnowicz

                                                                OPIS PROGRAMU

            Program czytelniczy „Przedszkolaki bajki znają i bardzo je uwielbiają” autorstwa Wiolety Szczęsnowicz powstał, aby pokazać przedszkolakom jak piękny i magiczny jest świat bajek, baśni, jak wiele zalet ma czytanie. Miał uświadomić, że książki pomagają nam rozwijać język i słownictwo, uczą nas wyrażania myśli i rozumienia innych, rozszerzają naszą świadomość, pobudzają fantazję, uczą budować obrazy w wyobraźni. Opracowano go w oparciu o różne przedsięwzięcia, wyjścia, wycieczki, które przybliżyły nam zagadnienia związane z omawianą tematyka. Zakładał on, że jeżeli dzieci od najmłodszych lat będą zachęcane do czytania i rozumienia to w późniejszym czasie wykształcą sobie ten nawyk i sięganie po książkę stanie się ulubioną rozrywką, ale także chwilą relaksu i wyciszenia.

Program zakładał :

 • Dokładne omówienie wybranych bajek, baśni, dostosowanych do grupy wiekowej popartych działaniami, przedsięwzięciami lub zabawą. Zapoznanie z jej aspektami
  i problematyką.

W ramach programu opracowano mi.in. następujące bajki:

- „O wilku i siedmiu koźlątkach” – doświadczenia z kulkami hydrożelowymi

-  „Jaś i Małgosia” – degustacja słodyczy z domku Baby Jagi

- „Czerwony kapturek” – pieczenie ciasta marchewkowego dla chorej Babci

- „Królowa Śniegu” – doświadczenia z kulami lodowymi i lodem

- „Pani Zima” – zabawy z cieczą nienewtonowską

- „Złotowłosa i trzy misie” – pieczenie ciasteczek w kształcie misiów, wykonanie figurek misiów z drewnianych łyżek

- „O rybaku i złotej rybce” – zajęcia dydaktyczne hospitowane przez panią Dyrektor Barbarę Dubrówko, wycieczka do Biblioteki Publicznej w Sokółce na wystawę rzeźb nt. rybactwa

- „Trzy świnki” – zabawy teatrzykiem magnetycznym, wykonanie wielkoformatowego plakatu itp.

 • Współpracę z Biblioteką Dziecięcą oraz Biblioteką Publiczną
 • Codzienne czytanie w grupie
 • Współpracę z księgarnią A KUKU

W ramach w/w programu podjęto współpracę z księgarnią A KUKU, która realizowała projekt „DZIECI CZYTAJĄ, WIEDZĘ ZDOBYWAJĄ”. Dzięki temu przedszkolaki z grup IV „Kolorowe akwarelki” i V „Tęczowe kredki”:

 • Wzięły udział w projekcji filmu w KINIE SFERYCZNYM,
 • Były w księgarni A KUKU na spotkaniu z animatorem,
 • Obejrzały teatrzyki o tematyce bajek w wykonaniu grupy artystycznej „Pod Orzełkiem”,
 • Miały spotkanie z Mikołajem, który obdarował wszystkich prezentami.
 • Zapraszano Rodziców i ciekawe osoby na spotkanie w przedszkolu, polegające na czytaniu i wspólnej zabawie. Odwiedzili nas m.in. pan Marcin Grabowicz – tata Emilki Grabowicz, siostra zakonna - Maria Samul, logopeda – Elżbieta Szomko.
 • Organizację rodzinnego konkursu plastycznego dla wszystkich grup przedszkolnych pt. „Kolorowy świat bajek”. Polegał na tym, iż chętni rodzice wraz ze swoimi dziećmi wykonali przestrzenną  pracę plastyczno - techniczną ilustrującą wybraną bajkę lub baśń z literatury dziecięcej. Jury przedszkola wyłoniło zwycięzców. Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas uroczystości Święta Rodziny.
 • Kącik czytelniczy – wygospodarowano w sali miejsce odizolowane od miejsc zabaw, które pozwalało na wyciszenie się i na spokojne chwile z literaturą.
 • Dzieci wykonały własne książki z bajkami.
 • Stworzyliśmy wspólną grupową, wielkoformatową pracę plastyczną
  o bajce pt. „Trzy świnki”.
 • Przygotowana została inscenizacja pt. „Czerwony Kapturek na wesoło
  w ramach kółka muzyczno – teatralnego „Entliczek- pentliczek”. Prezentacja przedstawienia miała miejsce  podczas obchodów miasta Dni Sokółki.
 • Wzięcie udziału w następujących konkursach plastyczno – czytelniczych: ogólnopolski konkurs pt. „Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima” (Szymon Sieredziński zdobył I miejsce), ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny pod patronatem Bliżej Przedszkola „Wierszyki łamiące języki” (praca Kariny Matuk została wyróżniona), ogólnopolski konkurs  pt. „Mój Brzechwa”,  konkurs organizowany przez Księgarnię A KUKU - przygotowanie wielkoformatowej grupowej pracy plastycznej pt. „Żubrzyk Pompik”.
 • Porządkowanie biblioteki przedszkolnej. Uczestniczenie w naprawianiu książek, przeglądanie, czy są widoczne zniszczenia. 

            Założone cele i zaplanowane działania zostały zrealizowane. Rodzice mogli zobaczyć przebieg realizacji na zmontowanym filmie w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=PN-I2IPCy2E). Rodzicom zostały rozdane ankiety, które umożliwiły podsumowanie projektu.