Przedszkole nr 1

PROJEKT UNIJNY "NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE" rok szkolny 2017-2018

ponad 5 lat temu

PROJEKT UNIJNY

„NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE”

realizatorki: Agnieszka Aniśko, Edyta Kondrat, Barbara Andrukiewicz,


„NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE”

realizatorki: Agnieszka Aniśko, Edyta Kondrat, Barbara Andrukiewicz,

                                                                  OPIS PROJEKTU

Projektu „Nowoczesne przedszkole” współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat dostały tu ożliwość udziałau w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych.

Zgodnie z projektem w Przedszkolu Nr 1 prowadzone były zajęcia:

  • „Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne” dla dzieci 3 – letnich, miały na celu adaptację do przedszkola, rozwijanie kompetencji społecznych, troskę o dobre samopoczucie dzieci w grupie oraz poprawne funkcjonowanie w relacjach z innymi dziećmi osobami dorosłymi.
  • „Warsztaty z programowania” - były to nowoczesne i atrakcyjne zajęcia, podczas których dzieci uczyły się podstaw programowania z wykorzystaniem tabletów, Photonów, mat do kodowania, tablicy interaktywnej i specjalnego zestawu klocków lego.
  • „Sprawne dłonie” - zajęcia kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • „Koło taneczne” z elementami zumby.
  • „Zabaw z językiem niemieckim” - to zajęcia podczas których dzieci uczyły się jezyka obcego poprzez gry i zabawy. Na zajęciach tych wykorzystywano techniki multimedialne, które znacznie ułatwiły przyswajanie obcego języka.
  • „Indywidualna terapia logopedyczna”.

W ramach realizacji projektu placówka została doposażona w nowoczesne zabawki, sprzęt multimedialny, gry i inne materiały dydaktyczne. Atrakcyjne pomoce logopedyczne pozytywnie wpłynęły na przebieg terapii u dzieci z wadami wymowy i problemami z komunikacją. Pomogły uniknąć znużenia ćwiczeniami oraz zwiększyły efektywność terapii. Zabawki sensoryczne rozwinęły zmysł dotyku, słuchu i wzroku, stymulowały i zachęcały do kreatywnej zabawy.