Przedszkole nr 1

PROGRAM PRZEDSZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA "MAŁE -WIELKIE SERCA NAJMŁODSZYCH" rok szkolny 2018-201

ponad 5 lat temu

PROGRAM PRZEDSZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

„MAŁE – WIELKIE SERCA”

autorki: Edyta Kondrat, Wioleta Szczęsnowicz


PROGRAM PRZEDSZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

„MAŁE – WIELKIE SERCA”

autorki: Edyta Kondrat, Wioleta Szczęsnowicz

                                                             OPIS PROGRAMU

              Program Przedszkolnego Klubu Wolontariusza „Male – Wielkie serca”  działającego we współpracy z innymi klubami z powiatu sokólskiego i zrzeszonymi pod skrzydłami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „BARKA i grupy wsparcia „PRZYSTANEK NADZIEJA” powstał w roku szkolnym 2018-2019 dla uściślenia działań prowadzonych przez naszych wolontariuszy już od roku szkolnego 2015-2016.

Celem prowadzonego w przedszkolu wolontariatu jest:

 • Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby ludzi niepełnosprawnych.
 • Pobudzenie współpracy między dziećmi i młodzieżą z placówek oświatowych a osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.
 • Oswojenie z niepełnosprawnością.
 • Promowanie pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz równych szans w życiu społecznym.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych, potrzebujących.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej, szkolnej
  i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji
   i organizacji społecznych..

Formy realizacji programu:

 • Spotkania
 • Wycieczki, wyjścia, wyjazdy
 • Warsztaty plastyczne, kulinarne
 • Zajęcia integracyjne (ruchowe, taneczne)
 • Akcje społeczne: kiermasze, zbiórki
 • Pikniki, ogniska
 • Spotkania rekreacyjne
 • Udział w uroczystościach
 • Pomoc w pracach domowych np. zakupy, sprzątanie, wynoszenie śmieci

            Program przewiduje cykliczne spotkania zrzeszonych ze sobą Klubów Wolontariusza - raz w miesiącu lub częściej (w zależności od potrzeb i możliwości wolontariuszy). Opiekunowie Klubów wspólnie ustalają harmonogram działań, a planowane przedsięwzięcia wspierają sponsorzy z lokalnych firm i przedsiębiorstw. Program uwzględnia również indywidualne działania Przedszkolnego Klubu Wolontariusza „Małe - Wielkie serca” na rzecz środowiska lokalnego.

Wśród Klubów Wolontariusza współpracujących ze sobą są:

 • Przedszkolny Klub Wolontariusza „Małe - wielkie serca” z Przedszkola Nr 1 w Sokółce,
 • Przedszkolny Klub Wolontariusza z Przedszkola Nr 5 w Sokółce,
 • Przedszkolny Klub Wolontariusza z Przedszkola Nr 2 w Sokółce,
 • Szkolny Klub Wolontariusza ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce,
 • Szkolny Klub Wolontariusza „Młodzi Geniusze” ze Szkoły Podstawowej
  w Geniuszach,
 • Szkolny Klub Wolontariusza „Pomagam, bo lubię” ze Szkoły Podstawowej
  w Starej Kamionce.