Przedszkole nr 1

PROJEKT "KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI"

rok temu

PROJEKT "KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI"

realizatorki: Agnieszka Aniśko i Agnieszka Frącz, Barbara Andrukiewicz,  Ewa Augustowska,Magdalena Chociej i Ewa Waraksa / Wioleta Szczęsnowicz.


 

PROJEKT "KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI"

            Od początku września w sokólskiej „Jedyneczce” trwa projekt „Kompetentne przedszkolaki”. Dzieci biorą udział w zajęciach: „Być badaczem”, które prowadzą Agnieszka Aniśko i Agnieszka Frącz„ Skaczące nutki” – Barbara Andrukiewicz i Ewa Augustowska, „Mądroboty” – Barbara Andrukiewicz i Agnieszka Aniśko oraz „Kulinarna przygoda” – Magdalena Chociej i Ewa Waraksa / Wioleta Szczęsnowicz.

Przedszkolaki przeprowadzając różnorodne eksperymenty przyrodnicze i chemiczne zdobywają wiedzę, która zaprocentuje w przyszłości. Uczą się programowania z wykorzystaniem popularnych robotów edukacyjnych – Photonów i Ozobotów. Przygotowują spektakle teatralne i układy taneczne oraz samodzielnie przygotowują potrawy – ważą i odmierzają składniki – poznając przy tym praktyczną stronę matematyki.

Ważnym aspektem w projekcie jest doposażenie przedszkola o łącznej wartości ponad 75 tysięcy złotych, które Gmina Sokółka zakupiła w ramach projektu. Trzy sale przedszkolne zostały wyposażone w tablice interaktywne i projektory, zamontowano urządzenie typu Magiczny dywan.

Ponadto w ramach realizacji zajęć „Madroboty”, dostarczono gry edukacyjne Scottie Go! Edu, klocki magnetyczne, zestawy klocków LEGO, plansze wielkoformatowe, zestawy robotów Photon z matami edukacyjnymi i roboty Bee-Bot.

Mali badacze korzystają z nowoczesnych mikroskopów, zestawów do badania magnetyzmu. Dzięki zestawom do optyki dowiadują się dlaczego niebo jest niebieskie i jak powstaje cień. Do realizacji zajęć zakupiono także sprzęt laboratoryjny: menzurki, probówki, zakraplacze i różnorodne miarki oraz wagi szalkowe. Przedszkole otrzymało także wiele instrumentów muzycznych: bębenki, kolorowe dzwonki z rączką, klawesy, marakasy, talerze oraz akcesoria: wielokolorowe pompony i worki do tańca. Zakupiono artykuły spożywcze potrzebne do realizacji zajęć „Kulinarna przygoda”.

W październiku i listopadzie 2021 dzieci uczestniczyły w czterech wyjazdach edukacyjnych. Wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku na spektakl pt. „Adonis ma gościa” odbył się 19 listopada 2021 r. Wyjazd na warsztaty kulinarne oraz edukacyjne do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji odbył się 14 października 2021 r. 22 października 2021 r. miał miejsce wyjazd do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, wzbogacając ich wiedzę i rozbudzając zainteresowanie otaczającym ich światem na różnych płaszczyznach.

Projekt zakończy się 31 lipca 2022 r. Jego realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania przez Gminę Sokółka w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Szlak Tatarski”. Całkowita wartość projektu to 116 624,68 zł, dofinansowanie z EFS 109 374,68 zł, wkład własny Gminy Sokółka 7 250,00 zł.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.