Przedszkole nr 1

WITAMY

             
 
                    
   
 
 
   
 
PRZEDSZKOLE NR 1 w Sokółce
o  profilu  artystycznym  

DNI OTWARTE (ADAPTACYJNE)

Dla kandydatów do przedszkola
odbędą się w dniach:

26.02.2024 (poniedziałek)

27.02.2024 (wtorek)

28.02.2024 (środa)

29.02.2024 (czwartek)

01.03.2024 (piątek)

w godzinach od 1000 do 1100.

W tych dniach zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów.

Mile widziane jest obuwie na zmianę.

 

Nasza placówka istnieje od 1963 r.

 

      

             Jest przedszkolem publicznym o profilu artystycznymotwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze. To przedszkole przyjazne, innowacyjne, przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów. 

     Organem prowadzącym jest Gmina Sokółka. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
 
      Placówka cieszy się zaufaniem wśród rodziców oraz wysoką pozytywną oceną pracy wychowawczo - dydaktycznej. Przedszkole prowadzi pedagogizację rodziców poprzez urozmaicone formy współpracy.     
      Nasze przedszkole jest dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier.
 
Wysoko wykwalifikowana, stale doskonaląca się kadra pedagogiczna, dba o wszechstronny rozwój dzieci. Pracujemy w oparciu o sprawdzone i starannie dobrane programy nauczania, z wykorzystaniem innowacyjnych  metod nauczania m.in. takich jak Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, gimnastyki twórczej wg C. Orffa i R. Labana oraz P. Dennisona   i W. Sherborne, metoda nauki matematyki prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metoda pedagogiki zabawy KLANZA oraz wiele innych.