Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole nr 1
Strona głowna  /  LAUGH LEARN PLAY
LAUGH LEARN PLAY

               

   ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

       Nauka języka obcego już od najmłodszych lat niezaprzeczalnie wpływa na rozwój dzieci i stanowi doskonały punkt wyjścia do dalszej nauki w szkole.

     Nadrzędnym celem „Zabaw z językiem angielskim” w naszej placówce jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości           i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

     Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom intensywnego i ciekawego kontaktu z językiem angielskim, co pozwoli im z zainteresowaniem kontynuować naukę w wieku szkolnym.

     W naszym przedszkolu nauczycielki języka angielskiego pracują na własnym programie, w którym  łączą doskonałą zabawę z nauką. Same opracowują flashcards, wymyślają zabawy, wyszukują piosenki i rymowanki. Podczas prowadzenia zajęć korzystają z tablicy multimedialnej, zabawek interaktywnych mówiących w języku angielskim. Dopełnieniem prowadzonych zajęć jest anglojęzyczna literatura dziecięca w postaci książeczek z historyjkami i bajkami. Podczas spotkań z językiem angielskim przedszkolakom towarzyszy dobra muzyka, a także materiały filmowe, wykorzystywane są tu przede wszystkim piosenki z programu „Super simple song”, „Maple Leaf Learning”, „Cocomelon” (ABCkidTV), „Pinkfong Songs for Children” czy „Bounce patrol”. Ponadto w grupie 5 i 6 latków każde dziecko tworzy swoja własną „English book” z kart pracy przygotowanych prze nauczycielki.

 

TEMATYKA REALIZOWANA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

MIESIĄC: WRZESIEŃ

GRUPA  V

Let's Shake Hands / Maple Leaf Learning

Hello hello, let's shake hands.

Hello hello, let's shake hands.

Hello hello, let's shake hands.

It's English time again.

Everyone jump three times.

One, two, three.

Everyone clap three times.

One, two, three.

Everyone stomp three times.

One, two, three.

Everybody jump up high, yeah!

Hello, hello let's all bow.

Hello, hello let's all bow.

Hello, hello let's all bow.

It's English time again.

Everyone spin three times.

One, two, three.

Everyone blink three times.

One, two, three.

Everyone nod three times.

One, two, three.

Everybody jump up high, yeah!

Hello, hello let's all hug.

Hello, hello let's all hug.

Hello, hello let's all hug.

It's English time again.

Now let's sit down.

The Wheels On The Bus / Super Simple Songs

The wheels on the bus go round and round.

Round and round. Round and round.

The wheels on the bus go round and round. Round and round.

The door on the bus goes open and shut.

Open and shut. Open and shut.

The door on the bus goes open and shut. Open and shut.

The wipers on the bus go swish swish swish.

Swish swish swish. Swish swish swish.

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish.

The horn on the bus goes beep beep beep.

Beep beep beep. Beep beep beep.

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep.

The people on the bus go up and down.

Up and down. Up and down.

The people on the bus go up and down. Up and down.

The babies on the bus go wah wah wah.

Wah wah wah. Wah wah wah.

The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah.

The mommies on the bus go, "Shhh shhh shhh."

"Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh."

The daddies on the bus go, "Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh."

GREAT BRITAIN VOCABULARY:

LONDON BRIDGE, LONDON EYE, BIG BEN, QUEN ELIZABETH, RED BUS, TAXI, BUCKINGHAM PALACE, GUARDIANS, POLICEMAN.

GRUPA  IV

MY NAME SONG / Cocomelon (ABCkidTV) 

How do you do?

How do you do?

Nice to meet you,

Nice to meet you

What is your name?

What is your name?

My name is …… !

I like your name, wow!

I like your name, wow!

Let’s play together, let’s all be friends!

I like your name, wow!

I like your name, wow!

Let’s play together, let’s all be friends!

GAME: Who took the cookie from the cookie jar?

Who took the cookie from the cookie jar?

(Name) … took the cookie from the cookie jar.

Who me?

Yes, you!

Not me!

Then who?

FIVE SENSES SONG / The Kiboomers

I have two eyes

So I can see,

And a nose to smell.

I have ten fingers

That can touch,

They do it very well!

I have two ears

So I can hear,

The birds up in the trees.

I have a tongue

Inside my mouth,

To taste the food I eat.

GRUPA  III

Hello! / Super Simple Songs

Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat)

I'm good! I'm great! I'm wonderful! (Repeat)

Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat)

I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. (Repeat)

Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat 3x)

Follow Me / Super Simple Songs

Follow me. Follow me. It’s as easy as can be.

Follow me. Follow me. 1, 2, 3…

Clap your hands.

Spin around.

Bend your knees.

Touch the ground.

Follow me. Follow me. It’s as easy as can be.

Follow me. Follow me. 1, 2, 3…

Wiggle your fingers.

Tippy toe.

Stretch up high.

Wave hello!

Follow me. Follow me. It’s as easy as can be.

Follow me. Follow me. 1, 2, 3…

Flap your arms.

Stomp your feet.

Pat your back.

Take a seat!

GRUPA  I  i  II

Hello! / Super Simple Songs

Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat)

I'm good! I'm great! I'm wonderful! (Repeat)

Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat)

I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. (Repeat)

Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat 3x)

RYMOWANKA

1,2,3 all eyes on me

3,2,1 let's have some fun!

Everybody say hello

Ready, steady, go!

VOCABULARY:

Hello, goodbye, 1 – one, 2- two, 3 – three, blue, red, yellow, green

MIESIĄC: PAŹDZIERNIK

 

GRUPA  IV i V

HEAD, SHOULDERS, KNEES, AND TOES / BOUNCE PATROL KIDS

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Touch your elbows,

Touch your cheeks,

Touch your tummy,

Touch your feet

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Touch your ankle,

Touch your chin,

Touch your hips,

Touch your skin

BODY PARTS VOCABULARY:

head, face, hair, ears, eyes, mouth, teeth, tongue, nose, cheeks, chin,  neck, shoulders, arms, hands, fingers, tummy, knees, legs, toes, elbows, feet.

GRUPA  III

Go Bananas / Pinkfong Songs for Children

Form the corn. 

Form, form the corn.

Peel the corn.

Peel, peel the corn.

Pop the corn.

Pop, pop the corn.

Pop, pop, pop, pop, pop!

Pop the corn!

Form potato.

Form, form potato.

Slice potato.

Slice, slice potato.

Mash potato.

Mash, mash potato.

Form the orange.

Form, form the orange.

Peel the orange.

Peel, peel the orange.

Squeeze the orange.

Squeeze, squeeze the orange.

Form the onion.

Form, form the onion.

Dice the onion.

Dice, dice the onion.

Cry from the onion.

Cry, cry from the onion.

Cry, cry, cry!

One, two, three, four!

Form bananas.

Form, form bananas.

Peel bananas.

Peel, peel bananas.

Go bananas.

Go, go bananas.

Go! Go! Go! Go! Go!

"Everybody!"

Let's go bananas. Go, go bananas.

Let's go bananas. Go, go bananas.

Let's go bananas. Go, go bananas.

Go, go, go, go, go! Bananas!

Let's Make a Sandwich Song | Simple Food Song for Kids

Let’s make a sandwich.

Let’s make a sandwich.

Let’s make a sandwich, you and me.

Let’s make a sandwich.

Let’s make a sandwich.

Let’s make a sandwich, I’m hungry.

Bread, bread.

I want bread.

Butter, butter.

I want butter.

Ham, ham.

I want ham.

Lettuce, lettuce.

I want lettuce.

And don’t forget the tomato, please.

But the most important thing is cheese!

Let’s make a sandwich.

Let’s make a sandwich.

Let’s make a sandwich, you and me.

Let’s make a sandwich.

Let’s make a sandwich.

Let’s make a sandwich, I’m hungry.

VOCABULARY:

I'm hungry, sandwich, bread, butter, ham, lettuce, tomato, cheese

GRUPA  I  i  II

Open Shut Them | Super Simple Songs

Open shut them, open shut them.

Give a little clap, clap, clap.

Open shut them, open shut them.

Put them in your lap, lap, lap.

Big and small.

Big and small. Big and small.

Big, big, big, big, small, small, small.

Big and small. Big and small.

Big, big, big, big, small, small, small.

Please. No, thank you.

Please. No, thank you. Please. No, thank you.

Please, please, please, please. No thank you.

Please. No, thank you. Please. No, thank you.

Please, please, please, please. No thank you.

Fast and slow.

Fast and slow. Fast and slow.

Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.

Fast and slow. Fast and slow.

Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.

Loud and quiet.

Loud and quiet. Loud and quiet.

Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.

Loud and quiet. Loud and quiet.

Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.

Peek-a-boo.

Peek-a-boo. Peek-a-boo.

Peek-a, peek-a, peek-a-boo!

Peek-a-boo. Peek-a-boo.

Peek-a, peek-a, peek-a-boo!

VOCABULARY:

Open shut them, big, small, Please, No, thank you, fast, slow, loud, quiet.

MIESIĄC: LISTOPAD

GRUPA I

The Animals On The Farm | Super Simple Songs

The ducks on the farm say, "Quack, quack, quack."

The mice on the farm say, "Squeak, squeak, squeak."

The chickens on the farm say, "Cluck, cluck, cluck."

"Quack. Squeak. Cluck."

The pigs on the farm say, "Oink, oink, oink."

The goats on the farm say "Meh, meh, meh."

The sheep on the farm say "Baa, baa, baa."

"Oink. Meh. Baa."

The horses on the farm say, "Neigh, neigh, neigh."

The cows on the farm say, "Moo, moo, moo."

The roosters on the farm say, "Cock-a-doodle-doo."

"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo." "Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."

Let's try it a little faster.

The ducks on the farm say, "Quack, quack, quack."

The mice on the farm say, "Squeak, squeak, squeak."

The chickens on the farm say, "Cluck, cluck, cluck."

"Quack. Squeak. Cluck."

Okay, a little faster.

The pigs on the farm say, "Oink, oink, oink."

The goats on the farm say "Meh, meh, meh."

The sheep on the farm say "Baa, baa, baa."

"Oink. Meh. Baa."

Okay, super fast!

The horses on the farm say, "Neigh, neigh, neigh."

The cows on the farm say, "Moo, moo, moo."

The roosters on the farm say, "Cock-a-doodle-doo"

"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."

"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."

VOCABULARY:

mouse, chicken, goat, roosters, hours

GRUPA  II

Old MacDonald Had A Farm / Super Simple Songs

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.

With an oink oink here.

And an oink oink there.

Here an oink.

There an oink.

Everywhere an oink oink.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.

With a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O.

With a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.

With a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.

With a moo moo here.

And a moo moo there.

And a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.

With a gobble-gobble here,

And a gobble-gobble there,

And a moo moo here.

And a moo moo there.

And a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

E-I-E-I-O.

VOCABULARY:

pig, duck, horse, sheep, cow

GRUPA V

ZABAWA RUCHOWA Touch Your Head / Maple Leaf Lerning

Touch your head.

Touch your nose.

Clap your hands.

Touch your toes.

Sit down. Stand up.

Everybody turn around.

Put your hands up.

Put your hands down.

(Repeat x3)

VOCABULARY: My name is…, I am 6 years old, I am a boy/girl,  I like … color,

GAME: What's Your Phone Number?

VOCABULARY: 1- one, 2- two, 3- three, 4- four, 5- five, 6- six,7- seven, 8- eight, 9- nine 10- ten.

GRUPA IV

I've Got the Rhythm | Pinkfong Songs

Doo-ta! Doo-doo-ta! x2

One! Two! Three! Four!

Yeh, yeh, yeh, yeh!

Doo-ta! Doo-doo-ta! X2

One! Two! Three! Four!

Yeh, yeh, yeh, yeh!

I’ve got the rhythm in my head. Head! 

I’ve got the rhythm in my shoulders. Shoulders! 

I’ve got the rhythm in my hands. Clap, clap! Hands! 

I’ve got the rhythm in my bottom. Bottom! 

Doo-ta! Doo-doo-ta! x2

One! Two! Three! Four!

Yeh, yeh, yeh, yeh!

I’ve got the rhythm in my elbows. Elbows!

I’ve got the rhythm in my knees. Knees!

I’ve got the rhythm in my feet. Stomp, stomp! Feet!

I’ve got the rhythm in my eyes. Eyes!

I’ve got the rhythm all over. Oh, yeah!

I’ve got the rhythm all over. Woo-ha!

I’ve got the rhythm all over. One! Two! Three!

I’ve got the rhythm all over. And freeze!

Tap!

Doo-ta! Doo-doo-ta! x2

One! Two! Three! Four!

Yeh, yeh, yeh, yeh!

GAME: What's Your Phone Number?

VOCABULARY: 1- one, 2- two, 3- three, 4- four, 5- five, 6- six,7- seven, 8- eight, 9- nine 10- ten.

GRUPA III

GAME: Do you like?

VOCABULARY: Yes I do, No I don’t, pizza, cake, milk, orange juice, hot dog, sandwich, ice cream, chicken.

MIESIĄC: GRUDZIEŃ

GRUPA I

I'm A Little Snowman | Super Simple Songs

I'm a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf.

Brrr...it's cold! (Repeat 2x).

VOCABULARY:

Snowman, winter, Santa, Chrismas Tree

GRUPA II

Little Snowflake | Kids Songs | Super Simple Songs

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling...falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling...falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling...falling in my hand. Falling on my head.

Falling on my nose. Falling in my hand.

Snowflake, snowflake, little snowflake...

VOCABULARY:

snowflake, Santa, Chrismas tree, winter, snowman

GRUPA IV i V

The Snowman Song / Maple Leaf Learning

I'm a happy snowman,

white and fat.

Here are my buttons,

here is my hat.

When the sun comes out you'll hear me say,

Whew, it's hot as a melt away.

Whew, it is hot! Hey!

It's getting cold again.

I'm a happy snowman,

white and fat.

Here are my buttons,

here is my hat.

When the sun comes out you'll hear me say,

whew, it's hot as a melt away.

Whew, it's getting really hot now. Oh no!

I'm a sad snowman,

wet and flat.

Where are my buttons?

Where is my hat?

When the sun goes down you'll hear me say,

(Hey, it's getting cold again! Yeah!)

Hey it's cold again hooray!

Hey, it's cold again hooray!

Let's move!

Walk, walk, walk, like a snowman.

Dance, dance, dance like a snowman.

Jump, jump, jump like a snowman.

Turn, turn, turn like a snowman.

Oh it's getting hot again!

Melt, melt, melt like a snowman.

ZABAWA Z KRZESŁAMI: 10 Elf On the Shelf Song / The Kiboomers

10 little elves on the shelf, 10 little elves

One hopped down, danced around

9 little elves on the shelf

9 little elves on the shelf, 9 little elves

One hopped down, danced around

8 little elves on the shelf

8 little elves on the shelf, 8 little elves

One hopped down, danced around

7 little elves on the shelf

8 little elves on the shelf, 8 little elves

One hopped down, danced around

7 little elves on the shelf

7 little elves on the shelf, 7 little elves

One hopped down, danced around

6 little elves on the shelf

6 little elves on the shelf, 6 little elves

One hopped down, danced around

5 little elves on the shelf

5 little elves on the shelf, 5 little elves

One hopped down, danced around

4 little elves on the shelf

4 little elves on the shelf, 4 little elves

One hopped down,danced around

3 little elves on the shelf

3 little elves on the shelf, 3 little elves

One hopped down, danced around

2 little elves on the shelf

2 little elves on the shelf, 2 little elves

One hopped down, danced around

1 little elf on the shelf

1 little elf on the shelf, 1 little elf

the elf hopped down, danced around

no more little elves on the shelf

CHRISTMAS VOCABULARY:

Santa Claus, sleigh, reindeer, bell, snowman, carol, candle, Christmas stocking, Christmas tree, candy cane, present.

GRUPA III

I'm A Little Snowman / Super Simple Songs

I'm a little snowman,

look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf.

Brrr...it's cold!

(Repeat 2x)

ZABAWA: 5 Little Elves | Christmas Carol | The Kiboomers

Five little elves jumping on the sleigh

One jumped off and ran away

Mrs Claus called Santa and Santa said

“No more elves jumping on the sleigh!”

Four little elves jumping on the sleigh

One jumped off and ran away

Mrs Claus called Santa and Santa said

“No more elves jumping on the sleigh!”

Three little elves jumping on the sleigh

One jumped off and ran away

Mrs Claus called Santa and Santa said

“No more elves jumping on the sleigh!”

Two little elves jumping on the sleigh

One jumped off and ran away

Mrs Claus called Santa and Santa said

“No more elves jumping on the sleigh!”

One little elf jumping on the sleigh

he jumped off and ran away

Mrs Claus called Santa and Santa said

“No more elves jumping on the sleigh!”

No more elves jumping on the sleigh

They all jumped off and ran away!

MIESIĄC: STYCZEŃ

GRUPA I Grandma, grandpa

 Grandma, Grandpa !!

Grandma, Grandpa !!

Today's for you!

Today's for you!

We want you to feel very, very special,

Yes, we do!

Yes, we do

VOCABULARY:

Grandma, grandpa, I love you.

GRUPA II  "A Song for Grandma and Grandpa”

Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you
I love all those little things that you say and do
A walk through the park, a trip to the zoo
Oh Grandma, Grandpa I love you.

Going to a ball game, fishing on the lake
Eating Grandma’s cookies, boy they sure taste great
Going to the circus when it comes to town
Eating cotton candy and laughing at the clowns.
Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you
I love all those little things that you say and do
A hug and a kiss, a ride home from school
Oh Grandma, Grandpa I love you

VOCABULARY:

Grandma, grandpa, I love you.

GRUPA III

5 LITTLE SNOWMEN SONG LYRICS FOR CHILDREN / THE KIBOOMERS

Five little snowmen standing in a row.

Each had a hat and a big red bow.

Out came the sun and it shone all day.

One little snowman melted away.

Four little snowmen standing in a row.

Each had a hat and a big red bow.

Out came the sun and it shone all day.

One little snowman melted away.

Three little snowmen standing in a row.

Each had a hat and a big red bow.

Out came the sun and it shone all day.

One little snowman melted away.

Two little snowmen standing in a row.

Each had a hat and a big red bow.

Out came the sun and it shone all day.

One little snowman melted away.

One little snowmen standing all alone.

He had a hat and a big red bow.

Out came the sun and it shone all day.

And the one little snowman melted away.

Now all the little snowmen melted away!

GRUPA  IV i V

SNOWFLAKES SNOWFLAKES / THE KIBOOMERS

Snowflakes, snowflakes dance around,

Snowflakes, snowflakes touch the ground.

Snowflakes, snowflakes in the air,

Snowflakes, snowflakes everywhere.

Snowflakes, snowflakes dance around,

Snowflakes, snowflakes touch the ground.

LITTLE SNOWMAN

A cute little snowman,

Had a carrot nose.

Along came a rabbit,

looking for his lunch.

Ate that snowman’s carrot nose

Nibble, nibble, crunch!

This is Such a Simple Exercise / Storytime

This is such a simple exercise

And it’s going to make us strong

This is such a simple exercise

And it’s going to make us strong

Raise your right arm high

And count one two three

Bring your right arm down

And count one two three

This is such a simple exercise

And it’s going to make us strong

This is such a simple exercise

And it’s going to make us strong

Raise your left arm high

And count one two three

Bring your left arm down

And count one two three

This is such a simple exercise

And it’s going to make us strong

This is such a simple exercise

And it’s going to make us strong

Lift your right leg high

And count one two three

Bring your right leg down

And count one two three

This is such a simple exercise

And it’s going to make us strong

This is such a simple exercise

And it’s going to make us strong

Lift your left leg high

And count one two three

Bring your left leg down

And count one two three

And sing along with me

VOCABULARY:

Snowflake, snowball, snowman, hat, carrot nose, buttons, scarf, mittens.

MIESIĄC: LUTY

GRUPA: I,II, III

Five little penguins | Nursery Rhyme And Lyrics | Kids TV

"Five little Penguins jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said
No more Penguins jumping in the Snow! 

Four little Penguins jumping in the Snow
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
No more Penguins jumping in the Snow! 

Three little Penguins jumping in the Snow
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said
"No more Penguins jumping in the Snow!"

Two little Penguins jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
"No more Penguins jumping in the Snow!"

One little Penguins jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
"Put those Penguins right to bed.

VOCABULARY:

Penguins, Snow, called.

GRUPA IV, V

Arctic animals - vocabulary

polar bear, snowy owl, pengiun, arctic fox, reindeer, walrus, seal, narwhal, whale.

PIOSENKA: Five Little Penguins / Nursery Rhymes From Oh My Genius
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said
No more Penguins jumping on the bed! 

Four little Penguins jumping in the Snow
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
No more Penguins jumping on the bed! 

Three little Penguins jumping in the Snow
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said
"No more Penguins jumping on the bed!"

Two little Penguins jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
"No more Penguins jumping on the bed!"

One little Penguins jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
"Put those Penguins right to bed,
No more Penguins jumping on the bed!"

ZABAWA INTEGRACYJNA: Jump Jim Jo / Active Music

Jump, jump, jump Jim Jo!  
Shake your head and, nod your head, tap your toe.
Round, round, round you go,
Then you find another partner and
You Jump Jim Jo!

GRUPA III

Arctic animals - vocabulary

polar bear, pengiun,  reindeer, seal,  whale.

PIOSENKA: Five Little Penguins / Nursery Rhymes From Oh My Genius
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said
No more Penguins jumping on the bed! 

Four little Penguins jumping in the Snow
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
No more Penguins jumping on the bed! 

Three little Penguins jumping in the Snow
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said
"No more Penguins jumping on the bed!"

Two little Penguins jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
"No more Penguins jumping on the bed!"

One little Penguins jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
Baby called the doctor and the doctor said,
"Put those Penguins right to bed,
No more Penguins jumping on the bed!"

ZABAWA INTEGRACYJNA: Pass the arctic animals

Pass the arctic animals, animals, animals.

Pass the arctic animals, now we stop.

MIESIĄC: MARZEC

GRUPA I, II

Walking Walking/ Super Simple Song

Walking walking. Walking walking.

Hop hop hop. Hop hop hop.

Running running running. Running running running.

Now let's stop. Now let's stop /x2

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe.

Jump jump jump. Jump jump jump.

Swimming swimming swimming.

Now let's sleep. Now let's sleep.

Wake up!

It's time to go!

Are you ready to go fast?

Okay!

Walking walking. Walking walking.

Hop hop hop. Hop hop hop.

Running running running. Running running running.

Now let's stop. Now let's stop /x2

Whew!

VOCABULARY:

Walk, run, tiptoe tiptoe, swim.

GRUPA III,IV,V

PIOSENKA: 10 Little Dinosaurs / Super Simple Songs

Stegosaurus!
1 little, 2 little, 3 little dinosaurs,
4 little, 5 little, 6 little dinosaurs,
7 little, 8 little, 9 little dinosaurs,
10 little dinosaur babies.

Triceratops!
1 little, 2 little, 3 little dinosaurs,
4 little, 5 little, 6 little dinosaurs,
7 little, 8 little, 9 little dinosaurs,
10 little dinosaur babies.

Pterodactyl!
1 little, 2 little, 3 little dinosaurs,
4 little, 5 little, 6 little dinosaurs,
7 little, 8 little, 9 little dinosaurs,
10 little dinosaur babies.

ZABAWA IINTEGRACYJNA: Everybody do this / ActiveMusic

Everybody do this, do this, do this.

Everybody do this, just like me …….(name)

Everybody do this, do this, do this.

Everybody do this, just like …….(name)

ZABAWA INTEGRACYJNA: HICKETY-PICKETY BUMBLE BEE / ActiveMusic

Hickety-pickety bumble bee

Can you say your name for me

My name is ……..

Here name is………/his name is……………

ZOO ANIMALS - vocabulary:

Elephant, lion, camel, tiger, kangaroo, monkey, giraffe, zebra.

PIOSENKA: One Elephant Went Out to Play/ PINKFONG Songs for Children

“Oh! I’m bored.

Is there anything interesting?”

“Um…… Oh, I’m gonna go out to play!”

One elephant went out to play.

To where?

Out on a spider’s web one day.

A-ha!

He had such enormous fun.

Exciting!

He called for

another elephant to come!

Two elephants went out to play.

To where?

Out on a spider’s web one day.

I Know!

They had such enormous fun.

Yeah!

They called for

another elephant to come!

Hurray!

“Hey come here!”

“Let’s play!”

Three elephants went out to play.

To where?

Out on a spider’s web one day.

Again!

They had such enormous fun.

Nice!

They called for

another elephant to come!

“Hey, come here!”

“Let’s play out together!”

“Wow!”

PIOSENKA: Learn Zoo Animals / Maple Leaf Learning

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

Listen to the left.

Listen to the right.

What's that  sound I hear?

It's a zebra! Neat!

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

Listen to the left.

Listen to the right.

What's that  sound I hear?

It's a tiger! Wow!

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

Listen to the left.

Listen to the right.

What's that  sound I hear?

It's a seal! Cool!

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

Listen to the left.

Listen to the right.

What's that  sound I hear?

It's a goat! Neat!

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

Listen to the left.

Listen to the right.

What's that  sound I hear?

It's an elephant! Wow!

Good job!

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

What's that sound I hear?

Listen to the left.

Listen to the right.

What's that  sound I hear?

It's a monkey! It's so cute!

Good job!

ZABAWA IINTEGRACYJNA: Everybody do this / ActiveMusic

Everybody do this, do this, do this.

Everybody do this, just like me …….(name)

Everybody do this, do this, do this.

Everybody do this, just like …….(name)

MIESIĄC:  KWIECIEŃ

GRUPA I, II, III, IV, V

COLOURS vocabulary  – kolory

Red (czerwony):  pomidor (tomato), heart (serce)

Blue (niebieski): sky (niebo), sea (morze)

Green (zielony): grass (trawa), frog (żaba)

White (biały):  milk (mleko), snow (śnieg)

Black (czarny): sheep (owca), cat (kot)

Orange (pomarańczowy):  carrot (marchew), oranges (pomarańcze)

Yellow (żółty):  banana (banan), sun (słońce), cheese (ser)

Pink (różowy): flower (kwiat), pig (świnia)

Purple (fioletowy): plum (śliwka), grapes (winogrona)

Brown (brązowy): chocolate (czekolada), bear (niedźwiedź)

PIOSENKA: “The Rainbow Colors Song” / KidsTV123

Red, Orange, Yellow
Green, Blue, Purple, Pink
It’s a rainbow

It’s a rainbow

Beautiful rainbow in the sky
It’s a rainbow

It’s a rainbow

Beautiful rainbow in the sky

Red, Orange, Yellow
Green, Blue, Purple, Pink

Red, Orange, Yellow
Green, Blue, Purple, Pink

It’s a rainbow

It’s a rainbow

Beautiful rainbow in the sky

It’s a rainbow

It’s a rainbow

Beautiful rainbow in the sky

Beautiful rainbow in the sky

ZABAWA RUCHOWA do piosenki  “COLORS SONG: I SEE SOMETHING BLUE” /  Super Simple Songs

MIESIĄC: MAJ

GRUPA I, II

PIOSENKA: “Finger Family” / Twinkle Little Songs

Daddy finger, daddy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, mommy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, brother finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, sister finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, baby finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

ZABAWA NAŚLADOWCZA do piosenki “Jump Up High” / Maple Leaf Lerning

GRUPA III

PIOSENKA: “Finger Family” / CoCoMelon

Daddy finger, Daddy finger,

Where are you?

Here I am, here I am,

How do you do?

Daddy finger, Daddy finger,

What do you do?

Play guitar, play guitar

That’s what I do.

Mommy finger, Mommy finger,

Where are you?

Here I am, here I am,

How do you do?

Mommy finger, Mommy finger,

What do you do?

Exercise, exercise

That’s what I do.

Brother finger, brother finger,

Where are you?

Here I am, here I am,

How do you do?

Brother finger, brother finger,

What do you do?

Building things, building things

That’s what I do.

Sister finger, sister finger,

Where are you?

Here I am, here I am,

How do you do?

Sister finger, sister finger,

What do you do?

Draw and paint, draw and paint

That’s what I do.

Baby finger, Baby finger,

Where are you?

Here I am, here I am,

How do you do?

Baby finger, Baby finger,

What do you do?

Play with friends, play with friends

That’s what I do.

PIOSENKA: “I Have A Pet” / Super Simple Songs

Do you have a pet?

Yes, I have a dog.

I have a pet.

He is a dog.

And he says, "Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof."

I have a cat.

I have a pet.

She is a cat.

And she says, "Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow."

I have a mouse.

I have a pet.

He is a mouse.

And he says, "Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak."

Woof woof.

Meow meow.

Squeak squeak.

I have a bird.

I have a pet.

He is a bird.

And he says, "Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet."

I have a fish.

I have a pet.

She is a fish.

And she says, "Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub."

I have a lion.

A lion?!

I have a pet.

He is a lion.

And he says, "Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar."

Tweet tweet.

Glub glub.

ROAR!

GRUPA IV, V

PETS vocabulary

Cat – kot, dog – pies, gold fish – złota rybka, guinea pig – świnka morska, hamster – homik, mouse – mysz, parrot – papuga,  rabbit – królik, turtle – żółw

ZABAWA NAŚLAOWCZA do piosenki “In Front of, Behind, Between” / Maple Leaf Lerning

Hey, let’s sing a song about in front of, behind and between.

In front of, behind, between x6

Where’s the dog?
In front of the house.
Where’s the duck?
Behind the fence.
Where’s the mouse?
Between the trees.

In front of, behind, between.

Where’s the frog?
In front of the shoe.
Where’s the goat?
Behind the truck.
Where’s the ant?
Between the rocks.

In front of, behind, between x6

MIESIĄC: CZERWIEC

GRUPA I, II

OCEAN ANIMALS vocabulary

Fish - ryba

Octopus - ośmiornica

Shark - rekin

Starfish - rozgwiazda

Whale - wieloryb

PIOSENKA: The Octopus Song /Maple Leaf Lerning

Hi, I'm an octopus!

I like to swim!

Octopus, octopus.

Swim, swim octopus.

Octopus, octopus.

Swim, swim octopus.

Swim up.

Swim down.

Swim forward.

Turn around.

Swim up.

Swim down.

Swim forward.

Turn around.

Octopus, octopus.

Swim, swim octopus.

Octopus, octopus.

Swim, swim octopus.

See you later!

GRUPA III, IV, V

OCEAN ANIMALS vocabulary

Crab - krab

Fish - ryba

Octopus - osmiornica

Shark - rekin

Seahorse – konik morski

Starfish - rozgwiazda

Whale - wieloryb

Jellyfish - meduza

Dolphin – delfin

PIOSENKA: Slippery Fish / Storytime Song

Slippery fish, slippery fish, sliding through the water,

Slippery fish, slippery fish, Gulp, Gulp, Gulp!

Oh, no! It's been eaten by an ...

Octopus, octopus, squiggling in the water

Octopus, octopus, Gulp, Gulp, Gulp!

Oh, no! It's been eaten by a ...

Tuna fish, tuna fish, flashing in the water,

Tuna fish, tuna fish, Gulp, Gulp, Gulp!

Oh, no! It's been eaten by a ...

Great white shark, great white shark, lurking in the water,

Great white shark, great white shark, Gulp, Gulp, Gulp!

Oh, no! It's been eaten by a ...

Humongous whale, humongous whale, spouting in the water,

Humongous whale, humongous whale,

Gulp! ... Gulp! ... Gulp! ... BURP!

(Cover your mouth.) Excuse me!

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-05-05