Przedszkole nr 1

REKRUTACJA 2022/2023

   

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok 2022/2023

 

Artykuł o rekrutacji do przedszkoli 2022-2023.docx

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2022-2023.pdf

Rodzice dzieci (nowych), które zostały zakwalifikowane 

do Przedszkola Nr 1

na rok szkolny 2022/23 zobowiązani są do wypełnienia druku

„POTWIERDZENIE WOLI”  

i wrzucenia go do URNY w szatni w nieprzekraczalnym

terminie od  21.03.22r. do 25.03.22r. do godz.12.00

Niedopełnienie obowiązku spowoduje skreślenie dziecka z listy przedszkolaków.

 

Potwierdzenie woli.pdf - druk do pobrania