Przedszkole nr 1

REKRUTACJA 2024/2025

   

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok 2024/2025

Zarządzenie nr 848/2024 Burmistrza Sokółki z dnia 29.01.2024r.w sprawie rekrutacji.pdf

Ważne terminy!!!

19.02.24r.(od godz. 8.00)-11.03.22r. (do godz. 15.00) - Składanie „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” dla dzieci nowych wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  w postępowaniu rekrutacyjnym.

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 1 w Sokółce na rok szkolny 2024/2025.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie o wielodzietności nr 1.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka nr 2.pdf

Oświadczenie dotyczące pracy obojga rodziców  nr 3.pdf

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa dziecka nr 4.pdf

Oświadczenie o potrzebie wydłużonej opieki przedszkolnej nr 5.pdf

WAŻNE!

"Wniosek o przyjęcie do przedszkola" na rok 2024/2025 można złozyć tylko w JEDNYM WYBRANYM PRZEDSZKOLU.

Deklarowane godziny pobytu w przedszkolu (w zalezności od potrzeb rodziców):

od 06.30, 07.30 

do 13.30 , 14.30 , 15.30 , 16.30